Udgivet ons d. 28. nov 2018, kl. 08:00

Taknemmelighed

I det danske sprog har vi et lille men meget vigtigt ord, nemlig ordet tak.

Det er bemærkelsesværdigt, at der på en del sprog er en tæt sammenhæng mellem ordene ”eftertanke” og ”tak”. På engelsk har ordene ”think” og ordet ”thank” samme grundstamme. På tysk har ordene ”denken” og ”danke” også samme rod. Og på dansk gør dette sig også gældende, at ordene ”tænke” og ”takke” har samme sproglige oprindelse.

Tak har altså at gøre med at lagre de gode ting i vores hukommelse og fokusere på dem. Ved eftertanken kan det gode i livet blive forstærket, og på den måde kan man oprette en slags erfaringskonto, hvor tidligere glæder og sejre kan have en positiv virkning længe efter, at den umiddelbare glæde eller sejsrus har lagt sig.

En anden god side ved taknemmelighed er, at den er relationsskabende og ofte har en lang virkningstid. Det kender vi alle sammen, når der kommer et menneske og siger ”tak for din indsats” eller ”tak for det du gjorde”, så vokser vi. Når ordet ”tak” kommer ind i en relation mellem to mennesker, så bygges der broer og brydes grænser ned. Det er bla. det, som den store danske teolog og filosof K.E. Løgstrup udtrykte på denne måde i sin bog Den etiske fordring: ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd” Det er svært at være taknemmelig overfor sig selv, for taknemmelighed forudsætter en relation. Det betyder, at i taknemmeligheden ligger der en erkendelse af, at vi ikke selv er forudsætningen for vores eget liv. Ingen af os lever for os selv, men vi er alle afhængige af andre på godt og ondt. Taknemmelighed er glæde ved at være noget givet, man ikke selv er ophavsmand til. Det er at erkende sin rolle som modtager, som afhængig af andre uden at opleve det som et nederlag.

Prøv en gang i dag at bruge ordet tak. Virkningen er værd at tænke over!

Carsten Hoffmann, sognepræst og provst

Kategorier Kirkenyt