Udgivet ons d. 11. sep 2019, kl. 00:00

Nyt fra Vildbjerg menighedsråd

Sommeren er ved at være forbi, og i kirken har vi så småt taget hul på efterårets aktiviteter. Præsterne er netop nu i gang med at starte nye konfirmandhold op. Vi har udgivet et ny arrangementshæfte, som indeholder en masse spændende arrangementer i kirkens regi. Det handler om sogneaftener med spændende foredragsholder, kirkekoncerter, sogneture osv. Der er også en kort beskrivelse af forskellige tiltag som formiddagscafe, sorggrupper, bibelstudiegrupper, livsfortællinger for mænd osv. Hæftet ligger fremme i våbenhuset i kirken, samt i kirkecentret og man er meget velkommen til at tage en med hjem. Kig - og kom til et eller flere af de spændende ting. Alle arrangementer bliver naturligvis også annonceret løbende her på siden.

For at det er muligt at afholde alle disse spændende aktiviteter som udgår fra kirken, kræver det en stor indsats fra mange frivillige mennesker. Det har vi fra menighedsrådets side valgt at påskønne, ved at vi har inviteret frivillige som er tilknyttet en eller flere af de aktiviteter som udgår fra kirken, til middag og hyggeligt samvær i Vildbjerg kirkecenter i slutningen af september.

I disse år taler man meget om kirkens rolle som diakonal institution i nærsamfundet, vi føler en forpligtelse som kirke, til at være til stede for mennesker som har brug for støtte på den ene eller den anden måde. Den opgave har kirken altid haft, men i disse år er ekstra fokus på den opgave, grundet det store pres på ressourcer i offentlig regi. Vi har som kirke flere organisationer, som vi arbejder tæt sammen med, men vi vil også gerne gøre mere lokalt. Det kan vi kun gøre med endnu flere frivillige kræfter. Vi har derfor fået mulighed for at ansætte en kirke- og kulturmedarbejder i Vildbjerg, der som en del af sit job skal varetage kontakten og koordinering af kirkens frivillige arbejde. Vi skal i menighedsrådet, hen over efteråret arbejde med at få defineret rammerne for, hvordan vi kan gribe opgaven an. Hvis du allerede nu tænker, at du godt kunne tænke dig at blive frivillig og deltage i en eller anden opgave ud fra kirken, er du meget velkommen til at give mig et kald, der er brug for alle, som kan vil give en varm hånd med.

Torben Feldbak, formand Vildbjerg menighedsråd

Kategorier Kirkenyt