Udgivet lør d. 3. okt 2020, kl. 00:00

Her kan du se, hvem der blev valgt til:

Det nye menighedsråd i Vildbjerg

Det nye menighedsråd i Nøvling


Den 29. november 2020 skal vi have nyt menighedsråd. Der afholdes i den anledning valgforsamling den 15. september 2020 kl. 19.00 i Timring missionshus, Nøvling kirke og Vildbjerg kirkecenter

Hvad betyder det så for sammensætningen af det nye menighedsråd?

Medlemmer til menighedsrådet vælges på valgforsamlingen. På valgforsamlingen stiller interesserede kandidater op, der er mulighed for debat, og der stemmes på de enkelte kandidater ved skriftlig, hemmelig afstemning. Valgformen ligner umiddelbart det, man mange steder førhen har gjort på de offentlige opstillingsmøder. Det nye er, at der ikke alene opstilles kandidater, men de vælges på dagen for valgforsamlingen. For at kunne stemme på de opstillede kandidater skal man bl.a. være fyldt 18 år og være medlem af folkekirken, yderligere regler og informationer kan læses på menighedsrådsvalg.dk

Der skal vælges 8 folkevalgte medlemmer til menighedsrådet i Vildbjerg, 5 i Nøvling og 8 i Timring-Tiphede menighedsråd. Nogle medlemmer vil naturligvis gerne genopstille men der er behov for kandidater som er villige til at stille op og deltage i det spændende arbejde alle 3 steder.

Som medlem af menighedsrådet har man indflydelse på, hvilke kirkelige aktiviteter vi skal have i vores sogn, hvordan vi som kirke skal møde de mennesker, som bor i sognet. Herudover er det også menighedsrådet, som forvalter økonomien i sognet, sikrer vedligeholdelsen af bygninger samt har ansvaret for, at vores dygtige medarbejdere trives med deres opgaver. Der er brug for en bred vifte af kompetencer, så der er plads til alle, så tøv ikke med at stille op.

Du er meget velkommen til at kontakte en af menighedsrådsmedlemmerne fra pastoratets 3 menighedsråd, hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at høre mere.


Kategorier Nyhed