Udgivet fre d. 30. okt 2020, kl. 09:26

Krav om brug af mundbind i kirken og Kirkecenteret

Det er nu blevet præciseret, hvad mundbindskravet betyder i kirken: Til og med 2. januar 2021 skal man bære mundbind eller visir i kirken.

- Når man besøger eller deltager i en gudstjeneste i kirken eller en aktivitet i Kirkecenteret, skal man overholde det gældende krav om brug af mundbind.

- Man skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når man går ind og ud af kirken/lokalet, og når man bevæger sig rundt i kirken/lokalet.

- Kravet gælder ikke, når man sidder. Heller ikke når man som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser dig op, fx for at lytte til en læsning, for derefter at sætte dig ned igen på samme plads.

- Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind i folkekirken.

Kategorier Nyhed