Graver og kirketjener ved Timring kirke

Finn Bitsch
Mobil: 20 64 10 64 
Tlf.97 13 30 58
e-mail: timring.graverkontoret@mail.dk

Graver og kirketjener ved Tiphede kirke

Pia Najbjerg
Mobil: 20 29 55 37
e-mail: tiphede.graverkontoret@gmail.com


Gravermedhjælper ved Timring kirke

Dina Bitsch


 Organister

Ellen Haunstrup
Tlf. 97 13 19 73
mobil 61 74 65 66

e-mail: haunstrup@juhl.mail.dk

   

Hanne Futtrup Nielsen


Kirkemusiker med kirke- og kulturmedarbejderopgaver

Ditte Dines Mikkelsen
Mobil: 92 43 05 80
e-mail: 1kirkemusiker@gmail.com

Seniorer
Besøgstjeneste

 

Kirke og kulturmedarbejdere

            Brita Bach Pedersen
 
             Britta Vig Carlsen

Kirkesangere

 

 

Charlotte Mikkelsen 
 

   
 

  

Kirsten Kammersgaard

 

 

   
 

        

           Birthe V. Danielsen